สายไฟวัสดุที่ใช้ในงานไฟฟ้ามีลักษณะเหนียวและอ่อนตัวได้มากกว่า

ทองแดงเป็นโลหะแห่งอารยธรรมและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติมากมายในช่วงเวลาดังกล่าว การทำลายแบบแผนที่ว่าสายไฟมันมีไว้สำหรับการใช้งานทางไฟฟ้าเท่านั้นเป็นวัสดุพื้นฐานซึ่งถูกนำมาใช้ทุกที่สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันนอกเหนือจากวัสดุไฟฟ้า สายไฟทองแดงมีคุณสมบัติต้านทานความร้อนการกัดกร่อนและความเสียหายต่างๆเพื่อปกป้องสถานที่ทำงานในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ

ทองแดงถูกเชื่อมด้วยเงินในรูปแบบของชั้นโลหะที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตความยืดหยุ่นความสามารถในการบัดกรีและประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ในการใช้งานสายไฟจำนวนมากเพื่อความได้เปรียบที่สูง เงินถือเป็นโลหะมีตระกูลซึ่งมีความเหนียวความอ่อนตัวและความแข็งที่ยอดเยี่ยมตลอดการใช้งานที่แตกต่างกันสายไฟ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มรูปลักษณ์ของสายทองแดงแบบดั้งเดิมเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ใหม่ที่สวยงาม

มีความสามารถในการต้านทานสารอินทรีย์ส่วนใหญ่และสามารถอยู่รอดได้

ประโยชน์ของการเลือกใช้สายทองแดงเคลือบเงินแทนสายอลูมิเนียมไม่มีการกัดกร่อนการกัดกร่อนตามผลิตภัณฑ์โลหะราวกับว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด สายไฟอย่างไรก็ตามมันมักจะรักษาระยะห่างจากวัสดุทองแดงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงสายเคลือบเงินพวกเขาจะดีที่สุด สายไฟมีความสามารถในการต้านทานสารอินทรีย์ส่วนใหญ่และสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ยากลำบากไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ สายไฟในขณะที่จัดเก็บจัดส่งขนย้ายที่เก็บภายนอกความเสียหายจากอุบัติเหตุและในน้ำสำหรับการสิ้นสุดของสายเคเบิลจะหาทางเข้าไปในสายเคเบิลได้ แต่สายทองแดงเคลือบเงิน

มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันสายไฟไม่ให้น้ำเข้าไปภายใน ในทางกลับกันสายอลูมิเนียมจะทำปฏิกิริยากับน้ำและให้ก๊าซไฮโดรเจนออกมา สายไฟหากความดันสะสมอยู่ภายในเมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้ฉนวนเสียหายส่งผลให้เกิดความล้มเหลวและทำลายโครงสร้างทั้งหมดได้เศษเหล็กมูลค่าสูงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปสายไฟแม้แต่สายเคเบิลที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่ทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตามเศษเหล็กซึ่งให้คุณค่าบางอย่างแม้จะใช้ไปตลอดชีวิตแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเลือก

เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังบ้าน แม้ว่าสายเคเบิล

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นแล้วสายอลูมิเนียมไม่มีเศษเหล็กมากเท่ากับสายทองแดง เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานมูลค่าของสายไฟทำให้สามารถรีไซเคิลได้และสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย สายไฟสายเคเบิลติดตั้งและซ่อมแซมได้ง่ายและยังเปราะน้อยกว่าอะลูมิเนียม สายไฟ vct วัสดุที่ใช้ในงานไฟฟ้ามีลักษณะเหนียวและอ่อนตัวได้มากกว่าเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมต่างๆ

มีความแข็งแกร่งเพียงพอผ่านสถานการณ์ที่ซับซ้อนต่างๆจึงมีความยืดหยุ่นในการโค้งงอในรูปทรงต่างๆได้อย่างง่ายดายอีกช่วงหนึ่งที่ผู้ผลิตสายไฟฟ้านำเสนอคือสาย LT สิ่งเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการส่งกระแสไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ สิ่งเหล่านี้ใช้สายไฟเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังบ้าน แม้ว่าสายเคเบิลเหล่านี้จะมีความต้านทานสูงในระหว่างการขนส่งไฟฟ้าดังนั้นการสูญเสียที่เกิดขึ้นจึงมีมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tmkelectrics.com/แนะนำสินค้า-75535.page