การแปลเอกสารเยอรมันคำนึงถึงความสำคัญทางธุรกิจและกฎระเบียบ

หนึ่งในสาเหตุหลักของความล้มเหลวของการเจรจาต่อรองระหว่างลูกค้าชาวเยอรมันและลูกค้าต่างชาติคือความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของจิตใจธุรกิจและความซาบซึ้งในแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง มีความคิดทางธุรกิจที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคในประเทศเยอรมนี แปลเอกสารเยอรมันในเวลาเดียวกันมีแนวโน้มทั่วไปบางอย่างที่ใช้กับความคิดทางธุรกิจในวัฒนธรรมเยอรมัน แต่ก็มีบางพารามิเตอร์ทางการเมืองและทางภูมิศาสตร์ที่จะต้องพิจารณา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แปลเอกสารภาษาเยอรมัน

แปลเอกสารเยอรมันลึกระหว่างเยอรมนีตะวันตก

ซึ่งควบคุมโดยเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ทางตะวันออกซึ่งจิตยังคงได้รับอิทธิพลจากระบอบคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านี้มากขึ้นหรือน้อยลง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งสามารถเห็นได้ระหว่างภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์ในภาคเหนือและภูมิภาคคาทอลิกในภาคใต้ ดังนั้นการแปลเอกสารเยอรมันจึงเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยคำนึงถึงความซับซ้อนทางภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการสื่อสารของเยอรมันมีชื่อเสียงในด้านความจริงใจและตรงไปตรงมามาก ตรงกันข้ามกับกลุ่มวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยทั่วไปชาวเยอรมันมักจะเปิดกว้างต่อการโต้แย้งที่มั่นคงและเป็นจริง ในการโน้มน้าวใจพวกเขาและเพิ่มความมั่นใจคุณต้องมีเหตุผลและข้อเท็จจริงเสมอ ชาวเยอรมันมักไม่ให้ความมั่นใจอย่างง่ายดายพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนผู้รับเหมาและการเปลี่ยนใจจะมาจากการให้คำปรึกษาอย่างรอบคอบ แปลเอกสารเยอรมันแต่เมื่อมั่นใจแล้วพวกเขาก็มีความภักดีสูง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อแปลเอกสารเยอรมันธุรกิจของคุณเป็นภาษาเยอรมัน ก่อนที่จะชนะตลาดเยอรมันคุณควรเตรียมตัวด้วย

  • กำหนดวัตถุประสงค์การขายกำหนดส่งมอบและบริการแปลเอกสารเยอรมันหลังการขาย
  • แปลเอกสารเยอรมันเตรียมเอกสารการขายในภาษาเยอรมันอย่างมืออาชีพ
  • ราคาการวางแผนในยูโร

การปฏิบัติตามบรรทัดฐานและมาตรฐานแปลเอกสารเยอรมัน

ผู้ส่งออกจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะมีขั้นตอนเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามบรรทัดฐานของยุโรปและเยอรมันและกฎความปลอดภัย การเคารพกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจถูกห้ามในประเทศเยอรมนีในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจของการรีไซเคิล การใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ซ้ำได้รับการสั่งการอย่างสูง เยอรมันเป็นคนที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง

การกำหนดบุคคลที่ติดต่อภายในบริษัทของคุณที่จะต้องพูดภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถสร้างการติดต่อโดยตรงเขาเธอจะต้องได้รับการติดต่อจาก บริษัทแปลเอกสารเยอรมันหรือตัวแทนจากเยอรมัน รับทราบว่าตลาดเยอรมันนั้นยากที่จะเข้าไปข้างในและโดยทั่วไปคุณต้องเข้ามาแทนที่ผลิตผลหรือผู้ให้บริการที่มีอยู่แล้ว